13 lutego 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Rekrutację trenerów z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego prowadzi Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2018-02-13, rozmiar: 77 KB
Wymagania wobec kandydatów
Data: 2018-02-13, rozmiar: 59 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 63 KB
Deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 83 KB