14 lutego 2018

Lista uczestników etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II – „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum

Wojewódzka Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II – „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018, po dokonaniu weryfikacji nadesłanych prac postanowiła dopuścić do etapu wojewódzkiego następujących uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Szkoła
1. Magdalena Antkowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach
2. Aleksandra Zajdzińska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach

Informujemy, że etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony 6 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 7/9, sala 203.