21 lutego 2018

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach zaprasza młodzież, która ukończyła przynajmniej 16 lat życia do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl