7 marca 2018

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Informujemy, że 21 marca 2018 r. obchodzony będzie Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br.

Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii w edukacji

Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie men.gov.pl i przesłać zgłoszenie w terminie do 18 marca 2018 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najciekawsze, które otrzymają nagrody rzeczowe.

Patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, europejska sieć 34 ministerstw edukacji.

Regulamin wydarzenia

Plakat

Formularz rejestracyjny