8 marca 2018

III edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłosiła 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Do udziału w konkursie, poprzez zgłoszenie wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia, zapraszane są wszystkie szkoły zawodowe z całej Polski. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 do 30 marca 2018 r. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym Regulamin i elektroniczny Formularz konkursowy, znajdują się na stronie internetowej www.najlepszazawodowa.pl.

W ramach dwóch poprzednich edycji wpłynęło blisko 200 przykładów działań realizowanych przez szkoły zawodowe z całej Polski. Ponad połowa z nich otrzymała dyplomy „Dobrej praktyki”, a blisko 30 finalistów zostało nagrodzonych statuetkami „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”. Opisy nagrodzonych praktyk można przeczytać na stronie internetowej konkursu.

Tak duże zainteresowanie konkursem, a przede wszystkim – wielka różnorodność i wysoki poziom zgłaszanych działań motywują do kontynuacji Konkursu. Tegoroczna edycja ponownie da szkołom zawodowym okazję do pochwalenia się nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami i osiągnięciami uczniów czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły. Konkurs motywuje nauczycieli i dyrektorów szkół do refleksji nad tym, czym jest jakość pracy szkoły, oraz do działań podnoszących tę jakość. Przyznane nagrody i wyróżnienia są formą promocji nie tylko jakości szkoły zawodowej, ale przede wszystkim samych szkół poprzez pokazanie, że stanowią one atrakcyjną ścieżkę edukacyjną.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz Informacja o konkursie.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej konkursu, pod adresem e-mail: konkurs@najlepszazawodowa.pl lub numerem telefonu: 224509865.

“Szkoła zawodowa najwyższej jakości”
Konkurs dla szkół zawodowych
www.najlepszazawodowa.pl
224509865
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
www.cofund.org.pl

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2018-03-08, rozmiar: 310 KB
Informacja o konkursie
Data: 2018-03-08, rozmiar: 314 KB