12 marca 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach wodnych

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

silne mrozy, jakie mieliśmy jeszcze kilka dni temu spowodowały, że zbiorniki wodne pozamarzały, kusząc do zabaw na lodzie. Zamarznięte zbiorniki wodne, rzeki, stawy i jeziora są miejscami bardzo niebezpiecznymi. Często nie dostrzegają tego osoby, które decydują się wchodzić na lód. Są to zarówno osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież. W ostatnim czasie odnotowano w naszym województwie przypadki utonięć osób, pod którymi załamał się lód.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zintensyfikowanie działań
w zakresie edukacji o zagrożeniach i zasadach bezpiecznego zachowania się zimą w pobliżu zbiorników wodnych. Apelujmy do dzieci i młodzieży o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne!

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania w tym obszarze wpłyną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty