14 marca 2018

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny

W miniony piątek (9 marca br.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie odbył się finał Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. Już po raz kolejny konkurs zorganizowała Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej. W uroczystej inauguracji wydarzenia wziął udział Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Zwracając się do zebranych, pogratulował uczniom szczególnej pasji poznawania Pisma Świętego jako źródła wiary i wiedzy. Podziękował również nauczycielom i opiekunom za wspieranie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań. Po części oficjalnej 113 uczniów z 39 szkół rozwiązało test przygotowany na podstawie Księgi Wyjścia, który pozwolił wyłonić laureatów konkursu. Sześcioro uczniów zakwalifikowało się do ostatniego wojewódzko-metropolitarnego etapu, który odbędzie się 12 maja br. w Rumii.