28 marca 2018

WAP.272.10.2018.MP – ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data: 2018-04-13, rozmiar: 177 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2018-03-28, rozmiar: 218 KB
Zał. 1 Formularz ofertowy
Data: 2018-03-28, rozmiar: 16 KB
Zał. 2 Formularz techniczny
Data: 2018-03-28, rozmiar: 31 KB
Zał. 3 Oświadczenie
Data: 2018-03-28, rozmiar: 16 KB
Zał. 4 Wykaz wykonanych dostaw
Data: 2018-03-28, rozmiar: 16 KB
Zał. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data: 2018-03-28, rozmiar: 29 KB
Zał. 6 Wzór umowy
Data: 2018-03-28, rozmiar: 79 KB