13 kwietnia 2018

Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (adres strony internetowej: www.mkidn.gov.pl)