18 kwietnia 2018

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

17 kwietnia 2018 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki rozpoczął spotkanie Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, które miało miejsce w siedzibie urzędu. Powołana przez kuratora oświaty Rada jest organem doradczo-opiniującym w sprawach kształcenia zawodowego w województwie. W jej skład wchodzą dyrektorzy szkół zawodowych reprezentujący różne branże. Tematem zebrania były zmiany w kształceniu zawodowym, zatwierdzenie programu działania oraz relacja z Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu.

W swoim wystąpieniu kurator oświaty skoncentrował się na znaczeniu współpracy szkół i pracodawców. Podkreślił, że warunkiem przywrócenia zainteresowania uczniów szkołami technicznymi i branżowymi jest nie tylko ciekawa oferta kształcenia, ale również współpraca szkół branżowych z pracodawcami. Kurator podkreślił także znaczącą rolę seminariów branżowych organizowanych w naszym województwie.

Podczas spotkania przewodnicząca rady – Sława Agata Gęśla – zaprezentowała kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym przedstawione przez Ministra Edukacji Narodowej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”. Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu zrelacjonowała udział delegacji szkoły w kongresie, podczas którego uczniowie prezentowali ofertę branży drzewno-meblarskiej, możliwości rozwoju oraz swoje sukcesy. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie podzieliła się doświadczeniem z organizacji I Wojewódzkiego Seminarium Branżowego.