15 maja 2018

Osoby spełniające wymogi formalne ogłoszenie nr 26070 – specjalista w Kuratorium Oświaty w Olsztynie w Delegaturze w Elblągu

Lp. nazwisko i imię kandydata
1. Kroczyk Małgorzata
2. Lewandowska Anetta
3. Piechota Kamila
4. Soja Aleksandra