17 maja 2018

Osoby zakwalifikowane do II etapu procedury naboru na stanowisko specjalista w Kuratorium Oświaty w Olsztynie w Delegaturze w Elblągu – ogłoszenie nr 26070

Lp. nazwisko i imię kandydata
1. Kroczyk Małgorzata
2. Lewandowska Anetta