17 maja 2018

Wyniki naboru ogłoszenie nr 26070 – specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu

Lp. nazwisko i imię kandydata, miejsce zamieszkania
1. Anetta Lewandowska, Elbląg