23 maja 2018

Targi Edukacji i Pracy

Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży jest od kilkudziesięciu lat jednym z filarów działalności Ochotniczych Hufców Pracy, świadczących usługi z zakresu kształcenia i wychowania i rynku pracy na rzecz młodych ludzi w całym kraju. Inicjatywy edukacyjne, jakie we współpracy z lokalnymi partnerami organizowały jednostki rynku pracy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży uczącej się oraz osób poszukujących pracy i bezrobotnych. Mając na względzie potrzeby młodzieży w tym uczestników i absolwentów OHP oraz osób poszukujących pracy i bezrobotnych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie jednostki rynku prac we współpracy z Partnerami lokalnymi OHP w dniach 29 maja br. oraz 6, 7 i 12 czerwca br. organizuje cykl inicjatyw edukacyjnych – Targów Edukacji i Pracy.

  • Nidzickie Targi Pracy i Edukacji – 29 maja br. w godzinach 10°° do 13°° na Hali Widowiskowo-Sportowej , ul. Polna 8 w Nidzicy
  • Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji – 6 czerwca br. w godzinach 10°°-13°° w Miejskiej Hali Sportowej , przy Aleja Broni w Biskupcu
  • Ełckie Targi Pracy i Edukacji- 7 czerwca br. w godzinach 10°°-13°° Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1 w Ełku
  • Mrągowskie Targi Pracy i Edukacji oraz Dzień Otwarty Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie – 12 czerwca br. w godzinach 10°°-15°° na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP ul. Przemysłowa 11 w Mrągowie.

Wydarzenia, które odbędą się m.in. w Nidzicy, Biskupcu, Ełku i Mrągowie są skierowane do uczestników i absolwentów OHP, uczniów i absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz osób poszukujących pracy i bezrobotnych. Głównym celem Targów jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży, przygotowanie młodzieży w tym absolwentów OHP do aktywnego zachowania na rynku pracy, pomoc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowania regionalnych, krajowych i zagranicznych ofert pracy, ułatwienie młodzieży nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, przedstawienia oferty edukacyjno-szkoleniowej OHP oraz promocji usług i instrumentów rynku.
Do udziału w przedsięwzięciach zostali zaproszeni: pracodawcy oraz agencje zatrudnienia, placówki oświatowe, instytucje rynku pracy, a także firmy i instytucje świadczące usługi edukacyjne i doradcze. Honorowy patronat nad cyklem inicjatyw edukacyjnych organizowanymi w 2018 r. przez Ochotnicze Hufce Pracy na terenie naszego województwa objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz władze lokalne Nidzicy, Biskupca, Ełku oraz Mrągowa.

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w wydarzeniach młodzież, nauczycieli, pedagogów oraz doradców szkolnych i zawodowych.

Szczegółowych informacji udziela:

Marek Obrębski
Dyrektor
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Ochotniczych Hufców Pracy

kom. 603 092 495
tel./fax (89) 527 62 03 wew. 41

* * *
Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3 B
e-mail: ceipolsztyn@ohp.pl
www.warminsko-mazurska.ohp.pl

Załączniki

Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji - plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 914 KB
Ełckie Targi Pracy i Edukacji - plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 858 KB
Nidzickie Targi Pracy i Edukacji - plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 712 KB