24 maja 2018

Konkurs „Do Hymnu”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele

Informujemy, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowe Centrum Kultury organizuje ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu”.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap

Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.

II etap

Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Do konkursu szkoły mogą zgłaszać się poprzez formularz zamieszczony na stronie organizatora. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona.

Termin zgłaszania szkół do Konkursu: do 31 maja 2018 r.

Dla zwycięzców przewidziano wysokie nagrody pieniężne na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora: www.nck.pl