24 maja 2018

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele

Informujemy, że Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce organizuje konkurs stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego celem jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W roku 2018 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2017/2018:

  1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 10 stypendiów,
  2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

  1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
  2. są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  3. mają od 10 do 18 lat,
  4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew (różne formy muzyki), taniec (różne formy tańca), sport.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: cdirp.pl