24 maja 2018

Szkolenie ORE „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”.

Celem projektu jest:

a) powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji;

b) przeszkolenie 160 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zadania koordynatora regionalnego:

a) udział w jednym 24-godzinnym szkoleniu doskonalącym kompetencje koordynatora projektu z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, które odbędzie się w dniach 22–24 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku;

b) przygotowanie teoretyczno-metodyczne zespołu 10 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o przygotowane publikacje i materiały edukacyjne w okresie 2 lipca – 30 listopada 2018 r. (min. 6 godz. dydaktycznych);

c) wypełnienie dziennika i przygotowanie sprawozdania po zakończeniu szkolenia.

Zadania w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole” będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Szczegółowe informacje: szkolenia.ore.edu.pl