1 czerwca 2018

Geneza niepodległości Polski – rola Gietrzwałdu

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ks. Józefa Górzyńskiego, 29 maja br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja dotycząca roli i znaczenia Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie z roku 1877 w budowaniu świadomości narodowej Polaków. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: kardynał z Papui – Nowej Gwinei ks. John Ribat, ordynariusz diecezji Wewak w Papui – Nowej Gwinei ks. bp Józef Roszyński oraz biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej ks. Janusz Ostrowski.

Zaproszeni na konferencję prelegenci – prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Janusz Hochleitner oraz ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – zwracali uwagę na losy narodu w drodze do niepodległości oraz rolę, jaką odegrały objawienia w Gietrzwałdzie w budzeniu świadomości narodowej oraz dążeniach wolnościowych zarówno samych Warmiaków, jak i milionów Polaków przybywających do sanktuarium z terenów wszystkich zaborów. Ostatnim elementem spotkania była dyskusja dotycząca roli objawień oraz znaczeniu Orędzia gietrzwałdzkiego w czasach współczesnych.