5 czerwca 2018

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w przedszkolu, szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej do udziału w „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”. Rekrutacja trwa!

Wszelkie informacje na stronie www.ore.edu.pl.