11 czerwca 2018

WAP.272.15.2018.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Data: 2018-06-11, rozmiar: 221 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2018-06-11, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2 - Formularz techniczny
Data: 2018-06-11, rozmiar: 30 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2018-06-11, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Data: 2018-06-11, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Data: 2018-06-11, rozmiar: 158 KB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Data: 2018-06-11, rozmiar: 80 KB