15 czerwca 2018

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej – Bezpieczny wypoczynek

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Proszę o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej.

LIST