18 czerwca 2018

Materiały dla nauczycieli fizyki

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk informuje o materiałach, gotowych narzędziach i programach do bezpośredniego wykorzystania na lekcjach fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Wszystkie materiały zostały udostępnione na stronie WWW

projektu: www.sat.cbk.waw.pl

Materiały powstały w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” (akronim: projekt SAT).

Projekt został zrealizowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN wraz z partnerami: Cite de I’espace z Tuluzy we Francji oraz National Space Centre z Leicester w Wielkiej Brytanii. Jest on odpowiedzią na aktualne problemy dotyczące nauczania fizyki w szkołach publicznych w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Więcej informacji – załącznik (Centrum Badań Kosmicznych PAN – informacja)