20 czerwca 2018

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół,

Nauczyciele,

Przedstawiciele organów prowadzących,

Rodzice i Uczniowie

 

Dobiega końca rok szkolny 2017/2018, rok zmian w polskiej oświacie. Za nami pierwsze doświadczenia funkcjonowania szkół i placówek w nowej strukturze organizacyjnej oraz pierwszy rok wdrażania nowego prawa oświatowego. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i trud w przekształcaniu polskiej oświaty.

Szanowni Państwo, przed nami wakacje, czas wypoczynku i letnich wyjazdów. Zwracam się do Nauczycieli, Wychowawców i Opiekunów o przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego wypoczynku. Proszę Państwa o przeprowadzenie na ten temat zajęć, spotkań z przedstawicielami służb mundurowych, instytucji, których zakres działania odpowiada podejmowanej przed wakacjami tematyce. Proszę również o przekazanie Rodzicom informacji o możliwości sprawdzenia form wypoczynku przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy. Zachęcam dyrektorów szkół do umieszczenia w miejscach widocznych w szkołach, placówkach oraz na ich stronach internetowych poradników nt. bezpiecznych wakacji i wykazu numerów telefonów, które mogą być przydatne rodzicom i opiekunom podczas letniego wypoczynku.

Gratuluję wszystkich Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uzyskanych w mijającym roku szkolnym. Jestem przekonany, że Państwa praca i troska o dobro dzieci  zasługują na słowa najwyższego uznania.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

dziękuję Państwu Rodzicom za włączanie się w życie szkoły i troskę o jej rozwój. Życzę satysfakcji i radości z osiągnięć dzieci. Uczniom gratuluję wyników  w nauce, sukcesów w sporcie i dokonań w konkursach artystycznych.

Wszystkim życzę słonecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku.

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Marek Nowacki

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty