10 lipca 2018

Komunikat – Bezpieczna woda

Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Akcję „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w załączonej broszurze.

BROSZURA

Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje o kąpieliskach, w tym o bieżących ocenach dotyczących jakości wody w kąpieliskach można uzyskać w Serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie na stronie internetowej: sk.gis.gov.pl oraz w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.