20 sierpnia 2018

Konkurs na wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu POWER.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki

Pismo z MEN
Data: 2018-08-20, rozmiar: 888 KB