21 sierpnia 2018

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Informuję, że Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym będzie przeprowadzony od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowany został od 10 kwietnia do 12 kwietnia 2019 roku, natomiast część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w dniu 6 maja 2019 roku.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest na stronie: men.gov.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty