12 września 2018

Program Stypendia św. Mikołaja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Program Stypendia św. Mikołaja został stworzony by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Skierowany jest do placówek edukacyjnych w Polsce a udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zachęcamy szkoły do zgłoszenia się do Fundacji Świętego Mikołaja.

Pieniądze ofiarowane przez darczyńców są wypłacane w formie stypendiów bezpośrednio na konto bankowe ucznia/opiekuna prawnego.

Szczegóły informacji dostępne są pod adresem: stypendia.mikolaj.org.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty