14 września 2018

Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa”

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele,

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie.

Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości na obszarze całego kraju oraz Małych Ojczyzn. Zadanie polega na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości. Prace należy przesłać do dnia 19 października 2018 r.

Szczegółowe informacje: ken.pbw.lublin.pl