18 września 2018

Ogólnopolski konkurs „Wzór osobowy, godny naśladowania – uczniowskie biografie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Informuję, że Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL po raz trzeci ogłasza Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów pt. „Wzór osobowy, godny naśladowania – uczniowskie biografie” pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra.

Po zakończeniu konkursu zostanie opracowana publikacja pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. W ten sposób Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL planuje ukazać sylwetki uczniów, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w działania dają przykład młodzieńczego życia.

Konkurs skierowany jest do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, opiekunów organizacji szkolnych, katechetów z prośbą o nadesłanie biografii swoich wyróżniających się uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdziecie Państwo pod adresem: www.kul.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty