24 września 2018

Wypadek autokaru z dziećmi w Wirwajdach k. Ostródy

Pragniemy poinformować, że Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty bezpośrednio po otrzymaniu informacji, dotyczącej wypadku do jakiego doszło dziś, tj. 24 września br. ok. godz. 7.30 z udziałem autokaru przewożącego dzieci do Zespołu Szkół w Samborowie, podjął pilne działania mające na celu zapewnienie jak najlepszej opieki poszkodowanym osobom.

Na miejsce wypadku udał się przedstawiciel Kuratora Oświaty. Dzieci, które ucierpiały w wypadku, zostały przetransportowane do szpitala i otoczone odpowiednią opieką. Pozostałym poszkodowanym udzielana została pomoc specjalistyczna. Kuratorium Oświaty w Olsztynie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie oraz Iławie w ramach zorganizowania dodatkowej opieki nad uczniami szkoły.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty będzie monitorował dalsze działania podejmowane przez szkołę i poradnie w zakresie wsparcia udzielanego poszkodowanym uczniom, ich rodzinom oraz rówieśnikom.