2 października 2018

Zapowiedź VIII edycji konkursu – Nagroda im. Jana Rodowicza “Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności oraz te, które dokonały bohaterskiego czynu. Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”, legendarnego Powstańca Warszawskiego, została ustanowiona w 2011 r.

Organizatorzy są przekonani, że idee i cele Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” są zbieżne z intencją placówek oświatowych, by budować z młodzieżą potrzebę zaangażowania społecznego i obywatelskiego.

Osoba koordynująca projekt z ramienia Muzeum Powstania Warszawskiego: Martyna Niziurska-Olszaniec (tel. 518 685 827, mail: molszaniec@1944.pl).

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów – do 3 grudnia 2018 r.