12 października 2018

Konkurs plastyczny pt. „Jemy kolorowo – żyjemy zdrowo”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie organizuje konkurs plastyczny pt. „Jemy kolorowo – żyjemy zdrowo” adresowany do dzieci z klas VI szkół podstawowych z województwa warmińsko – mazurskiego. Tematyka prac konkursowych obejmuje ważny problem prawidłowego odżywiania młodego pokolenia Polaków.

Informacja o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej KOWR pod adresem: www.kowr.gov.pl