5 listopada 2018

Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zapraszam dyrektorów szkół, nauczycieli wraz z przedstawicielami samorządów uczniowskich oraz poczty sztandarowe, a także rodziców do aktywnego włączenia się w wojewódzkie obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W załączeniu przekazuję program uroczystości.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-11-05, rozmiar: 2 MB