5 listopada 2018

Profesor Oświaty w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Pani Hanna Barbara Pietras – nauczyciel biologii i przyrody w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w ZSO nr 2 w Elblągu, została wyróżniona tytułem honorowym PROFESORA OŚWIATY. Uroczystość odbyła się z 11 października 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani Hanna Pietras ukończyła kierunek biologia, specjalność nauczycielska, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od 35 lat pracuje jako nauczyciel biologii, z tego 31 lat w II LO w Elblągu (jest absolwentką tego liceum).

Praca zawodowa Pani Pietras jest skoncentrowana wokół wielu obszarów, między innymi edukacji biologicznej, ekologicznej, zdrowotnej, patriotycznej. Dla swoich wychowanków organizuje wycieczki promujące kulturę, sztukę, historię i przyrodę Polski. Przeprowadza akcje charytatywne, dzięki którym niesiona jest pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, biednym. W szkole wspiera zarówno uczniów uzdolnionych, jak i uczniów z niepowodzeniami dydaktycznymi. Najbardziej zainteresowanych włącza w liczne działania proekologiczne, za które otrzymała wyróżnienie Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tytuł Edukatora w Konkursie EKO-LIDER Warmii i Mazur, a w roku 2015, dzięki osiągnięciom uczniów w XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jej szkoła, II Liceum Ogolnokształcące w Elblągu, zajęła 2. miejsce w kraju wśród 3 tys. szkół biorących w niej udział.

Znakomicie przygotowana merytorycznie, doskonale realizuje założenia programowe. Jako nauczyciel i wychowawca klas licealnych z rozszerzonym programem biologii, stosuje nowatorskie metody nauczania, jest autorką wielu innowacji pedagogicznych, dzięki którym wdraża uczniów do twórczej działalności naukowo-badawczej. Sprzyja temu również prowadzona przez nią współpraca z placówkami naukowymi z Gdańska (UG, GUMED), Olsztyna (UW-M Wydział Biologii i Biotechnologii), a wcześniej również z Torunia (UMK) i Warszawy (SGGW, Szkoła Festiwalu Nauk, Centrum Nauki Kopernik). Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym chętnie uczestniczą w wykładach, warsztatach oraz imprezach naukowych (Noc Biologów, Dzień Mózgu, Targi Akademia), prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni. W latach 2012-2017 siedmioro uczniów Pani Pietras było uczestnikami Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Dzięki jej wsparciu, brali udział w warsztatach, obozach naukowych, seminariach, stażach badawczych w placówkach naukowych w Warszawie, gdzie rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia. Pod jej kierunkiem uczniowie wykonali wiele naukowych prac badawczych, które zostały wyróżnione przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej, Komitety Okręgowe w Gdyni i w Olsztynie. Troje uczniów uzyskało też wyróżnienia w konkursie Naukowym E(x)plory, a jedna została Laureatką w EUCYS – Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Hanna Pietras to nauczycielka z pasją, jej praca jest dowodem na to, że nauczyciel, jego pracowitość, zaangażowanie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu świadomości i wpływa znacząco na rozwój uczniów. W 73-letniej historii II LO w Elblągu, wychowała największą liczbę olimpijczyków, tj. 44 olimpijczyków szczebla centralnego oraz 28 laureatów szczebla wojewódzkiego. Największym osiągnięciem uczniów Pani Pietras jest zdobycie brązowego medalu na XXV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej (2014 r.) w Indonezji, 1. miejsca w Polsce w Olimpiadzie Biologicznej, 1. miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, 1 i 2. miejsca w Polsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, 2. miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, 6. miejsca w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee.

Dorobek zawodowy Pani Pietras był wielokrotnie doceniany i potwierdzany przyznaniem jej medali i nagród: Medalu Srebrny Krzyż Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Medalu Złotego za Długoletnią Służbę, Nagród Ministra Edukacji Narodowej, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta miasta Elbląg, Dyrektora szkoły. Pani Hanna Pietras otrzymała też Honorowe wyróżnienie od Rady Miasta Elbląga „Za zasługi dla Elbląga – BENE MERENTIBUS”.

Zapytana o to, co czym kieruje się w swojej pracy, odpowiada cytatem:

Dobry nauczyciel to ten, który nie tylko pokazuje gwiazdy, ale pomaga po nie sięgać…”

Galeria