9 listopada 2018

Seminarium Branżowe w Zespole Szkół w Olsztynku

26 października 2018 r. w Zespole Szkół im K.C. Mrongowiusza w Olsztynku odbyło się Seminarium Branżowe pn. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym” poświęcone zmianom w kształceniu zawodowym oraz współpracy szkół z pracodawcami. Warmińsko–Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, w swoim wystąpieniu podkreślił rangę realizacji praktycznej nauki zawodu w ścisłej współpracy z pracodawcami. Zaproszonym na spotkanie przedsiębiorcom z branży gastronomiczno-hotelarskiej, spożywczej, mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej oraz przedstawicielom szkół i placówek powiatu olsztyńskiego przedstawiono różne koncepcje współpracy z pracodawcami oraz rozwiązania mające na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia i dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku, jako jeden z przykładów dobrych praktyk – podała współpracę z TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. K, oddział w Olsztynku, pod potrzeby którego został utworzony w szkole nowy kierunek kształcenia – technik technologii żywności. W ramach działalności innowacyjnej „Zawodowo – przemysłowo” uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach u pracodawcy, w największym, innowacyjnym, wyposażonym w nowoczesne linie technologiczne zakładzie przetwórstwa spożywczego w Polsce. Powyższa współpraca z pracodawcą to forma reagowania systemu kształcenia zawodowego na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz kształtowania mobilności edukacyjnej. Ponadto Firma Tymbark w Olsztynku, od 2016 r. współpracuje z Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach realizacji Programu – „Laboratorium. Mój profil”. Młodzież szkół poprzez uczestnictwo w wycieczkach zawodoznawczych ma możliwość zapoznania się z innowacyjnością i najnowocześniejszymi rozwiązaniami produkcyjnymi, naturalnym środowiskiem pracy. Podczas seminarium był czas na przedstawienie przez przedsiębiorców spostrzeżeń dotyczących organizacji kształcenia zawodowego oraz poznanie potrzeb lokalnych pracodawców.