28 listopada 2018

Turniej Debat Historycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele 

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV. Edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, który w województwie warmińsko-mazurskim realizowany jest we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

TDH jest systemowym projektem, wykorzystującym debatę oksfordzką w edukacji historycznej. Uczniowie poznają zasady debat, uczestniczą w szkoleniu przygotowawczym, a następnie biorą udział w turnieju regionalnym. Zwycięzcy z całej Polski spotykają się w turnieju finałowym w Warszawie. Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.pamiec.pl/debaty.

Zainteresowane szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego prosimy o zgłaszanie drużyn do 21 grudnia 2018 r. Kontakt do koordynatora regionalnego: Dawid Zagził, tel. 89 521-48-14, dawid.zagzil@ipn.gov.pl. Uwaga! Liczba zespołów jest ograniczona.