29 listopada 2018

Spotkania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

Spotkania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych w ZSE i ZSEiT w Olsztynie – 11 i 27 lutego 2019 r.

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych w ZSB w Olsztynie – 18 października 2018 r.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych – 17 kwietnia 2018 r.