4 grudnia 2018

Uroczystość 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Uczniowie

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych „Pro-Patria”, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić nauczycieli i młodzież na uroczystość 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie o godz. 11.00 (al. M. J. Piłsudskiego 7/9, sala 52). Wydarzenie honorowym patronatem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

W czasie spotkania zaprezentowany zostanie film dotyczący stanu wojennego oraz wygłoszony wykład Zenona Kwoki – działacza opozycji antykomunistycznej.

W załączeniu przekazujemy program uroczystości.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez formularz do dnia 12.12.2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki

Program
Data: 2018-12-04, rozmiar: 473 KB