7 grudnia 2018

Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
Branżowych Szkół I stopnia
i Techników

4 stycznia 2018 r. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów oraz Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej skierowali do pracodawców list otwarty, w którym zachęcają pracodawców do aktywnego włączenia się w promocję oraz podnoszenie jakości i efektywności szkolnictwa branżowego m.in. poprzez obejmowanie szkół swoim patronatem.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy Państwa szkół z pracodawcami w zakresie szkolnictwa branżowego (w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r.) w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Ankieta