10 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach – Opolu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum: www.cmjw.pl