12 grudnia 2018

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
i Uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II”. Tegoroczne hasło przewodnie konkursu brzmi „Jesteście moją nadzieją”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Organizatorem konkursu jest Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku.

Konkurs ma na celu ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zgłasza udział w konkursie drogą mailową poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do regulaminu konkursu na adres: sp45@um.bialystok.pl

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 17 grudnia 2018 r.

Regulamin Konkursu: w załączeniu

Materiały do pobrania: www.kuratorium.bialystok.pl

W przypadku zapytań:
Dariusz Człapiński, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018-12-12, rozmiar: 123 KB