3 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” – zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
i Uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

Organizatorzy Konkursu „Myśli Jana Pawła II” informują o nowym terminie nadsyłania zgłoszeń do Konkursu – do 25 stycznia 2019 r.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zgłasza udział w konkursie drogą mailową poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do regulaminu konkursu na adres: sp45@um.bialystok.pl

Więcej na temat konkursu (regulamin, materiały do pobrania) – LINK

W przypadku zapytań:
Dariusz Człapiński, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl