8 stycznia 2019

Poradnik dla młodzieży „Świadomie wchodzę w rynek finansowy”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Nauczyciele oraz Uczniowie 

W związku z realizacją zadania publicznego „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” pt. „Świadomie wchodzę w rynek finansowy” – przygotowanie przystępnego poradnika dla młodzieży dotyczący wybranych zagadnień finansowych, Stowarzyszenie dla Powiatu ze Środy Śląskiej upowszechnia ww. publikację skierowaną do młodzieży.

Niniejszy poradnik napisany jest językiem prostym i zrozumiałym, który w sposób przejrzysty i przystępny wyjaśnia młodzieży podstawowe aspekty praw konsumenckich. Obejmuje swoim zakresem wybrane zagadnienia dotyczące rynku finansowego, z którym młodzi konsumenci często spotykają się w życiu codziennym. Stanowi on uzupełnienie obecnie istniejących form pomocy konsumentom i z pewnością będzie pomocny w przygotowaniu młodych ludzi do bezpiecznego funkcjonowania na rynku usług finansowych.

Załączniki