10 stycznia 2019

Konkurs Nauczyciel – Mediator im. Joanny Kubiak

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Przyjaciółka zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.

Do konkursu mogą być nominowani nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą poszykują niestandardowych rozwiązań, z sukcesem stosując m.in. mediacje i inne formy pokojowe go rozwiązywania konfliktów lub zapobiegania im. Nauczyciele muszą być czynnymi pedagogami, pracującymi z dziećmi lub młodzieżą w szkołach na terenie Polski lub w polskich szkołach za granicą.

Nominacje nauczycieli można zgłaszać w terminie do 18 stycznia 2019 r. za pośrednictwem formularza interwencjaprawna.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Informacja o konkursie
Data: 2019-01-10, rozmiar: 213 KB