18 stycznia 2019

Monitorowanie wdrażania w 2018 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 (WPRES)

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z monitoringiem wdrażania w 2018 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 (WPRES), zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat działań podjętych w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w Państwa szkołach w 2018 roku zgodnie z poniższą ankietą.
https://goo.gl/forms/orBG7f82WPoeJRYJ3

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w tabeli w terminie do dnia 7 lutego 2019 r.