18 stycznia 2019

Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo Organizatorzy
Wypoczynku Zimowego

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży pragnę przypomnieć Państwu o obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji, a w szczególności o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej BAZIE WYPOCZYNKU pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl.

W celu wypełnienia formularza należy zapoznać się z instrukcją dla organizatora zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam również do korzystania z informacji umieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod adresem: www.ko.olsztyn.pl w zakładce wypoczynek.

Organizator ma obowiązek przed planowanym rozpoczęciem formy wypoczynku przedłożyć w kuratorium oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora bez względu na formę, ilość dzieci, miejsce wypoczynku, wymagane dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej i uzyskać akceptację kuratora oświaty na jego organizację.

Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Ferie zimowe to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w okolicy zamarzniętych zbiorników wodnych oraz na stokach górskich. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Poradnik MEN

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty