8 lutego 2019

Projekt „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst rozmów o sztuce w procesie kształcenia”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza nauczycieli uczących plastyki w szkołach podstawowych, pracujących na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w projekcie pn. „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”.

Celem projektu jest możliwość rozwijania swoich umiejętności pedagogicznych i artystycznych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu sztuk wizualnych pod okiem pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy zaprezentują uczestnikom nowe sposoby komunikacji z uczniami oraz techniki, które będą mogli potem wykorzystać do pracy z podopiecznymi.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, dojazdu oraz materiałów plastycznych zużytych na zajęciach.

Edycję projektu zakończy wystawa wybranych prac uczniów oraz prezentacja animacji poklatkowej, zrealizowanej przez uczniów pod kierunkiem uczestników projektu.

Termin rekrutacji: do 17 lutego 2019 r.

Informacje o projekcie na stronie: www.asp.waw.pl