13 lutego 2019

Warsztaty medialne dla młodzieży Nowe Widnokręgi – zrozumieć media

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów III klas gimnazjum do uczestnictwa w Warsztatach Medialnych ZROZUMIEĆ MEDIA prowadzonych przez pracowników i szkoleniowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Warsztaty odbędą się 4 marca 2019 r. w godzinach od 8.30 do 13.05 w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku (ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk).

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami i komunikatami medialnymi, nabycie umiejętności rozróżniania rzetelnego przekazu medialnego oraz kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów.

Udział młodzieży jest bezpłatny.

Program warsztatów

  1. Język obrazu – podstawy przekazu telewizyjnego – 45 min.
  2. Światło i cień – podstawy przekazu telewizyjnego – 45 min.
  3. Świat dźwięku – mowa, śpiew, muzyka – podstawy dziennikarstwa radiowego – 60 min.
  4. Słowo w druku – podstawy dziennikarstwa prasowego – 25 min.
  5. Aktywne przerwy – 50 min.
  6. Prezentacja materiału: prasowego, radiowego, telewizyjnego przygotowanego przez uczestników – 20 min.

Cele

Wiadomości – uczestnicy:
– znają różnice pomiędzy komunikatem/informacją, opinią, perswazją, manipulacją,
– znają procentowy podział przekazu telewizyjnego,
– znają podstawowe terminy medialne,
– wiedzą, że komunikaty medialne trudno jednoznacznie zakwalifikować wyłącznie jako informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne lub zmanipulowane.

Umiejętności – uczestnicy:
– potrafią wskazać główne cechy rzetelnego przekazu informacji,
– potrafią wskazać podstawowe zakłamania przekazu medialnego.

Postawy – uczestnicy:
– rozwijają świadomą postawę udziału w świecie mediów i korzystania z nich,
– pamiętają o konieczności samodzielnej oceny treści przekazu medialnego,
– są zachęcani do krytycznego oraz odpowiedzialnego przekazywania informacji.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

– zapewnienie przez szkołę opieki nad młodzieżą na czas trwania warsztatów oraz w czasie dojazdu do Auli przy ul. Grunwaldzkiej 1 i z powrotem,
– wypełnienie i przesłanie zgłoszenia według podanego wzoru pod wskazany adres.

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami oraz ograniczoną liczbą miejsc prosimy o odpowiedzialne składanie deklaracji potwierdzających uczestnictwo młodzieży tak, aby żadne miejsce nie zostało zmarnowane. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: Anna Krysztopa tel. 87 732 85 70, akrysztopa@ko.olsztyn.pl

Więcej informacji pod adresem: wsksim.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY