15 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Science Movie”, który skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2019.

Laureaci zostaną poinformowani e-mailem o terminie wręczenia nagród – do dnia 24 maja 2019. Informacja o laureatach ukaże się także na stronie organizatora.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin na stronie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie: www.urszulanki.lublin.eu