15 marca 2019

Zaproszenie do udziału w konferencji „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia szansą na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy
szkół województwa warmińsko-mazurskiego

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia szansą na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego” organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2019 r., w godz. 10.00-13.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, sala konferencyjna.

Jej celem jest zaprezentowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia jako rozwiązania w zakresie indywidualizacji nauczania. Podczas spotkania przeprowadzimy panel dyskusyjny z udziałem uczestników na ww. temat.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Zapisów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie – możliwość dokonania rezerwacji jest jednocześnie potwierdzeniem udziału w konferencji.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 87/732 85 70 lub adresem e-mail: akrysztopa@ko.olsztyn.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-03-15, rozmiar: 286 KB